Comuna Vasilcău
d9ef58c868ce.jpg

Imnul satului Vasilcău

Mîndru sat cu oameni paşnici
Blagoslovit de bunul Dumnezeu
Cu ţărani cuminţi şi harnici
Sat frumos pe nume Vasilcău

Refren
Vasilcău, Vasilcău
Tînăr sat mereu,
Sat frumos, Vasilcău,
Păzit de Dumnezeu

Acest meleag mănos şi falnic
A fost cîndva pămînt domnesc
Ca apoi secole de-a rîndul
Să fie-un bun mănăstiresc.

Aşezat pe rîul Nistru
Pe al Basarabiei pămînt
Pe unde-a mers cîndva Dumitru
Şi Stefan Marele şi S fînt.

Cu oameni buni şi primitori
Ce vatra lor şi-o preţuiesc.
Cresc brave fiice, bravi feciori
Şi pe strămoşi îi proslăvesc.

Cu tradiţii vechi străbune
Cu tineret da carte iubitor
Sat proslăvit prin fapte bune
Şi prin credinţa sa în viitor.

Şi veşnic satul tînăr fi-va
Cît n-a uitat de neamul său,
De-acest pămînt, de - această limbă
Sat frumos pe nume Vasilcău.

8b1e93aaf738.jpgComuna Vasilcău fost pământ mănăstiresc se întinde pe valea râului Nistru pe o suprafaţă de 6 km2. De oriunde ai veni, satul îţi iese în întîmpinare cu scînteiere cupolelor uneia din cele mai frumoase biserici de pe meleagul sorocean. Case mîndre, vara pierzîndu-se în umbra livezilor, iarna căutînd cu ochii ferestrelor soarele ce mereu se ascunde,au umplut lunca,puţine încumetându-se a se urca pe costişă.
O şcoală elementară sa deschis pe lîngă biserica din Vasilcău în anul 1862. În 1956 la Vasilcău se deschide şcoala medie de cultură generală. În 2006 a fost numit Liceul Teoretic Vasilcău. Directorul şcolii fiind Valentina Cioca. Contindentul de elevi sunt 490. Sunt 23 de clase complete, 6 clase primare, 10 gimnaziale,6 liceale, 32 de profesori dintre care 22 deţin grad didactic I şi II.
Liceul Teoretic Vasilcău beneficiază de o bibliotecă încăpătoare, dotată cu sală de lectură şi cu o colecţie impresionantă de cărţi.
e54782a1e7c4.jpg

Pretutindeni în lume bibliotecile vin din vremuri trecute, cu prestigiul colecţiilor pe care le adăpostesc şi cu recunoaşterea anonimă a generaţiilor care au sorbit din izvoarele lor.
Biblioteca şcolară constitue un spaţiu de informaţie – documentară şi învăţare aparte, în cadrul instituţiei şcolii, răspuzînd trebuinţelor intelectuale-spirituale ale elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi altor categorii de cititori.

0efe0013d4ce.jpg
În scopul coordonării activităţii bibliotecii şcolare cu cadrele didactice se recomandă următoarele activităţi:
- coordonarea planului bibliotecii cu planul de activitate a şcolii;
- familiarizarea cadrelor didactice cu rezultatele lecturii elevilor;
- familiarizarea bibliotecarului şcolar cu conţinutul programelor de studii;
- educare în comun a atitudinii grijulie faţă de carte;
- stimularea în comun a lecturii elevilor.
Bibliotecarul şcolar împreună cu cadrele didactice are menirea de a îndruma elevii „cit” şi „cum” să citească, să studieze torentul informaţiilor de toate felurile şi să contribuie la consolidarea şi aprofundarea lor.
Bibliotecarii sunt primii care ajută elevii la realizarea cerinţelor învăţămîntului modern de a forma la elevi deprinderi de studiu individual de muncă, independentă la dezvoltarea capacităţilor de a gîndi şi a crea, a soluţiona mulţimea de probleme cu care se confruntă în şcoală.
88d7a576f9a2.jpg
Biblioteca şcolară este pentru copii un izvor cu apă cristalină, de unde sorb cu nesaţ şi multă dragoste din valorile spirituale nepreţuite, care le sunt puse la dispoziţie de bibliotecar cu atenţie şi tact pedagogic - psihologic adecvat fiecărei vîrste. În aceste lăcaşuri copii găsesc locul unde pot studia în linişte, unde imaginar îşi îndreaptă paşii în universul plin de taine. Formarea deprinderilor de muncă asupra cărţii este motivată de rolul pe care acesta îl are în constituirea personalităţii copilului şi adolescentului, la fel şi a spiritului uman de-a lungul întregii vieţii ca biblioteca să aibă o imagine favorabilă la nivelul utilizatorilor mă strădui să creez o atmosferă specifică şi atrăgătoare, să cultiv dragostea, gustul şi interesul pentru lectură, şi nu numai prin intermediul cărţii, ci şi prin aspectul ei interior, modul de organizare a colecţiilor şi atitudinea binevoitoare. O bibliotecă amenajată cu gust, cu un spaţiu adecvat, luminos, cu multe flori va atrage utilizatorii în spaţiul său, şi-l va face să se apropie cu multă plăcere de carte.
Un mare factor pentru trezirea interesului pentru lectură la elevi o constituie conţinutul obiectelor de învăţare în funcţie de posibilităţile de inteligenţă a copiilor şi de evenimentele culturale şi sociale ale omului. În bibliotecă elevul este îndrumat şi avizat în folosirea tehnicilor de lectură. În activitatea cu cititorii, în procesul acţiunilor cu cartea în cadrul cercurilor organizate în bibliotecă, are loc perfecţionarea tehnicii citirii: conştientă, curentă, rapidă, expresivă.
Societatea se schimbă într-un ritm alert, ceea ce înseamă că garanţia care se educă acum trebuie să fie pregătită pentru schimbările ce vor veni. O bibliotecă şcolară informatizează oferă servicii elevilor în baza tehnologiilor moderne de informare, colecţii de date electronice interconectate între ele prin intermediul reţelelor de calculatoare.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License